Noctuoidea of Western Canada

Subfamily Plusiinae

Tribe Abrostolini

Abrostola urentis
Abrostola urentis

Tribe Argyrogrammatini

Trichoplusia ni
Trichoplusia ni

Tribe Plusiini

Allagrapha aerea
Allagrapha aerea
Anagrapha falcifera
Anagrapha falcifera

Autographa ampla
Autographa ampla
Autographa bimaculata
Autographa bimaculata

Autographa buraetica
Autographa buraetica
Autographa californica
Autographa californica

Autographa corusca
Autographa corusca
Autographa flagellum
Autographa flagellum

Autographa mappa
Autographa mappa
Autographa metallica
Autographa metallica

Autographa precationis
Autographa precationis
Autographa pseudogamma
Autographa pseudogamma

Autographa rubidus
Autographa rubidus
Autographa sansoni
Autographa sansoni

Autographa speciosa
Autographa speciosa
Autographa v-alba
Autographa v-alba

Chrysanympha formosa
Chrysanympha formosa
Diachrysia aereoides
Diachrysia aereoides

Diachrysia balluca
Diachrysia balluca
Eosphoropteryx thyatyroides
Eosphoropteryx thyatyroides

Euchalcia borealis
Euchalcia borealis
Exyra fax
Exyra fax

Megalographa biloba
Megalographa biloba
Plusia contexta
Plusia contexta

Plusia nichollae
Plusia nichollae
Plusia putnami
Plusia putnami

Plusia venusta
Plusia venusta
Polychrysia esmeralda
Polychrysia esmeralda

Pseudeva palligera
Pseudeva palligera
Pseudeva purpurigera
Pseudeva purpurigera

Rachiplusia ou
Rachiplusia ou
Syngrapha abstrusa
Syngrapha abstrusa

Syngrapha alias
Syngrapha alias
Syngrapha alticola
Syngrapha alticola

Syngrapha angulidens
Syngrapha angulidens
Syngrapha borea
Syngrapha borea

Syngrapha celsa
Syngrapha celsa
Syngrapha diasema
Syngrapha diasema

Syngrapha epigaea
Syngrapha epigaea
Syngrapha ignea
Syngrapha ignea

Syngrapha interrogationis
Syngrapha interrogationis
Syngrapha microgamma
Syngrapha microgamma

Syngrapha montana
Syngrapha montana
Syngrapha octoscripta
Syngrapha octoscripta

Syngrapha orophila
Syngrapha orophila
Syngrapha parilis
Syngrapha parilis

Syngrapha rectangula
Syngrapha rectangula
Syngrapha selecta
Syngrapha selecta

Syngrapha surena
Syngrapha surena
Syngrapha u-aureum
Syngrapha u-aureum

Syngrapha viridisigma
Syngrapha viridisigma