Noctuoidea of Western Canada | Noctuoidea of Manitoba | Previous | NextMoth

Noctuoidea of Manitoba

Family Nolidae

Subfamily Chloephorinae

Tribe Sarrothripini

Nycteola cinereana Neumoegen & Dyar, 1893
Nycteola frigidana (Walker, 1863)

Subfamily Nolinae

Tribe Nolini


Meganola minuscula (Zeller, 1872)
Nola cilicoides (Grote, 1873)

Subfamily Risobinae

Tribe Risobini

Baileya doubledayi (Guenée, 1852)
Baileya ophthalmica (Guenée, 1852)

Noctuoidea of Western Canada | Noctuoidea of Manitoba | Previous | Next