Spring White (Pontia sisymbrii flavitincta)

Description of this image follows.

Left: Spring White (Pontia sisymbrii flavitincta), male. Penticton, BC. 25.IV.79 B. Akey
Right: Spring White (Pontia sisymbrii flavitincta), female. Penticton, BC. 25.IV.79 B. Akey

Additional Details