Noctuoidea of Western Canada - Index - N

MB = Manitoba
SK = Saskatchewan
AB = Alberta
BC = British Columbia
YT = Yukon Territory
NT = Northwest Territories
NU = Nunavut

N

 • Nadata gibbosa (Smith, 1797)   MB  SK  AB  BC
 • nanaimo, Ipimorpha (Barnes, 1905)   BC
 • nanalis, Abagrotis (Grote, 1881)   SK  AB  BC
 • napaea, Litholomia (Morrison, 1874)   MB  SK  AB  BC
 • nebris, Papaipema (Guenée, 1852)   MB
 • Nedra ramosula (Guenée, 1852)   MB
 • Nedra tropicalis (Schaus, 1911)   BC
 • nefascia, Abagrotis (Smith, 1908)   AB  BC
 • Neleucania bicolorata (Grote, 1881)   AB
 • nelita, Papaipema (Strecker, 1898)   MB
 • Neoarctia beanii (Neumoegen, 1891)   AB  BC
 • Neoarctia brucei (Edwards, 1888)   BC
 • Neoarctia lafontainei (Ferguson, 1985)   YT
 • Neoligia albirena (Troubridge and Lafontaine, 2002)   BC
 • Neoligia canadensis (Troubridge and Lafontaine, 2002)   MB
 • Neoligia invenusta (Troubridge and Lafontaine, 2002)   BC
 • Neoligia lancea (Troubridge and Lafontaine, 2002)   BC
 • Neoligia lillooet (Troubridge and Lafontaine, 2002)   BC
 • Neoligia subjuncta (Smith, 1898)   MB  SK  AB  BC  NT
 • Neoligia tonsa (Grote, 1880)   AB  BC
 • Nephelodes minians (Guenée, 1852)   MB  SK  AB  BC  NT
 • Nerice bidentata (Walker, 1855)   MB  SK
 • nevada, Euxoa (Smith, 1900)   SK  AB  BC
 • nevadae, Lacanobia (Grote, 1876)   MB  SK  AB  BC
 • nevadensis, Grammia (Grote and Robinson, 1866)   BC
 • nexilis, Eutricopis (Morrison, 1875)   SK  AB  BC  YT
 • ni, Trichoplusia (Hübner, 1803)   MB  SK  AB  BC
 • nichollae, Plusia (Hampson, 1913)   BC
 • nigra, Eurois (Smith, 1892)   AB  BC  YT
 • nigrita, Trichosilia (Graeser, 1892)   MB  SK  AB  BC  YT
 • nigrolunata, Anarta (Packard, 1867)   MB  AB  BC  YT  NT
 • nimbosa, Polia (Guenée, 1852)   MB  SK  AB  BC
 • niveilinea, Euxoa (Grote, 1882)   SK  AB
 • niveirena, Properigea (Harvey, 1876)   BC
 • niveivenosa, Apamea (Grote, 1879)   MB  SK  AB  BC  NT
 • noctivaga, Acronicta (Grote, 1864)   MB
 • Noctua comes (Hübner, 1813)   BC
 • Noctua pronuba (Linnaeus, 1758)   MB  SK  AB  BC  NU
 • Noctuidae 1 (Quadrifid subfamilies)   MB  SK  AB  BC  YT  NT
 • Noctuidae 2 (Subfamiles mostly with hairy larvae)   MB  SK  AB  BC  YT
 • Noctuidae 3 (Trifid subfamilies)   MB  SK  AB  BC  YT  NT
 • Noctuinae   MB  SK  AB  BC  YT  NT  NU
 • Noctuini   MB  SK  AB  BC  YT  NT  NU
 • Nola cilicoides (Grote, 1873)   MB  SK  AB
 • Nola minna (Butler, 1881)   BC  NT
 • Nolidae   MB  SK  AB  BC  NT
 • Nolinae   MB  SK  AB  BC
 • Nolini   MB  SK  AB  BC
 • nomas, Euxoa (Erschov, 1874)   AB  BC  YT  NT
 • normalis, Acerra (Grote, 1874)   BC
 • normani, Crocigrapha (Grote, 1874)   MB  SK  AB
 • normanianus, Xestia (Grote, 1874)   MB  SK  AB
 • nostra, Euxoa (Smith, 1890)   AB  BC  NT
 • notata, Tricholita (Strecker, 1898)   MB
 • Notodonta pacifica (Behr, 1892)   BC
 • Notodonta scitipennis (Walker, 1862)   MB  SK  AB
 • Notodonta simplaria (Graef, 1881)   MB  SK  AB  BC  YT  NT
 • Notodontidae   MB  SK  AB  BC  YT  NT
 • Notodontinae   MB  SK  AB  BC  YT  NT
 • Notodontini   MB  SK  AB  BC  YT  NT
 • nuchalis, Schinia (Grote, 1878)   SK  AB  BC
 • nugatis, Polia (Smith, 1898)   SK  AB  BC
 • nupera, Xylena (Lintner, 1874)   MB  SK  AB  BC
 • Nycteola cinereana (Neumoegen and Dyar, 1893)   MB  SK  AB  BC
 • Nycteola columbiana (Edwards, 1873)   BC
 • Nycteola frigidana (Walker, 1863)   MB  SK  AB  BC  NT
 • Nystaleinae   MB  SK  AB